Nyheter
23:e jun 2007:
Ett bildgalleri med bilder från kongressen finns nu upplagt.
17:e jun 2007:
Kongressen är nu slut och alla arrangörerna överlevde!
11:e jun 2007:
Programschemat är nu upplagt.
11:e jun 2007:
Programsidan har nu sin tentakel! Schema för kongressen kommer upp inom kort.
28:e maj 2007:
Mer programinformation har lagts upp. Sista datum för förhandsanmälan är flyttat till den 7:e juni.
28:e april 2007:
Websidan är nu updaterad med karta och vi har börjat lägga upp programinformation.
25:e mars 2007:
Websidan är nu utrustad med tentakler! Alla tentakelillustrationer är gjorda av Katja Lindblom.
27:e februari 2007:
Planeringen för ConVictions bankett pågår för fullt och information om anmälan har nu kommit upp. Menyn består preliminärt av Gagh, Spoo och Soylent Green till vilket serveras mineralvatten — starkare varor som exempelvis en Pan-Galactic Gargle Blaster (om vi hinner få fatt i råvarorna) kommer att finnas att köpa. Allergier o.dyl. anmäls till Helena Kiel (). Alla prisutdelningar kommer även att ske under banketten.
1:a februari 2007:
ConViction inbjuder till novelltävling med tema fantasy, SF eller skräck. Anknytning till kongressens tema är välkommet men inget absolut krav — det är upp till dig som deltar i tävlingen att tolka kongressens tema.
Läs mer om tävlingen på den här sidan.