Program

Programschemat finns nu att läsa: Programschema

Allteftersom kommer vi här att updatera med information om programpunkter och program. Programmet på ConViction kommer att vara uppdelat i två spår, så det kommer inte att saknas intressanta saker att göra.

Nedan följer ett urval av punkter ur programmet — givetvis ingår även traditionella saker som auktion, bankett och tal av hedersgästerna.