Tid och Plats

ConViction äger rum i Göteborg den 15–17 juni 2007 på Studenternas Hus vid Vasaparken — på bekvämt gångavstånd från järnvägsstationen.

Vill man leta upp lokalen på nätet är adressen Götabergsgatan 17, annars har vi även en karta nedan.


  1. Drottningtorget (utanför järnvägsstationen)
  2. Science-Fiction bokhandeln
  3. Kungsportsplatsen
  4. Korsningen Kungsportsavenyn-Engelbektsgatan
  5. Studenternas Hus (ConViction 2007!)